Til kamp for klodens fremtid

Anmeldelse: Hvad skal vi svare vores børn og børnebørn, når de om føje år vil spørge, hvorfor vi ikke gjorde mere for at hindre miljøets sammenbrud? Det spørger forfatterne til bogen "Hvad skal vi svare", som udgør et kampskrift for handling.

Af Toke Haunstrup

undefinedI en nær fremtid vil vores og jeres børn spørge: Hvad har I gjort? Hvad vil I gøre? … Og det vil være uhyggeligt svært at svare, når vi lever falske liv, mens vores verden er på vej ud over kanten.
    Den norske filosof Arne Johan Vetlesen og den danske sociolog Rasmus Willig har skrevet et kampskrift i form af bogen Hvad skal vi svare? Bogen gennemstrømmes af indignation over, at vi i den rige del af verden mere eller mindre stiltiende accepterer kursen mod klimakatastrofer, udpining af ressourcer og masseudryddelse af klodens dyre- og planteliv. Alt sammen som følge af vores massive forbrug. Sammenhængen mellem livsstil og miljøets nedbrydning er i dag almen viden for de fleste – og alligevel fortsætter vi ufortrødent med at flyve til fjerne feriemål, spise kød i store mængder, køre bil mv.
    Men viden forpligter. Dette er udgangspunktet for Vetlesen og Willigs bog, som tager afsæt i deres overvejelser over, hvad vi mon vil svare vores børn – dem der skal overtage kloden efter os – når de stiller os til regnskab for vores handlinger og etiske overvejelser. Vil vi have tilfredsstillende forklaringer på, hvorfor vi ikke for alvor gjorde noget?
    Vetlesen og Willig giver selv ni forskellige forklaringer på, hvordan vi er endt i en ”selvtilrettelagt fælde”, der har ”fanget” os i et stort forbrug, som det er vanskeligt at undslippe. Disse forklaringer handler især om de måder at tænke og handle på, som kendetegner vores moderne (forbrugs-)kultur. Et eksempel er teknologioptimisme i form af overbevisningen om at ny teknologi før eller siden vil redde os fra vores selvskabte problemer. Et andet er adskillelsen i tid og rum mellem vores eget, individuelle forbrug og så de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af forbruget, som ofte udspiller sig langt fra os. Forklaringerne er ikke i sig selv nye og er alle blevet beskrevet tidligere, og typisk også mere detaljeret, af andre forfattere. Men Vetlesen og Willig tegner et samlet billede af årsagerne bag vores manglende handlekraft.
    I bogens afsluttende kapitel giver forfatterne deres bud på, hvordan vi undslipper fælden og skrider til reel handling. Vi skal hver især bringe vores forbrug og livsstil inden for naturens bæreevne. Det handler om at begrænse forbruget og i højere grad følge dydsetikkens påbud om at ”gøre det, man anser for at være det rigtige” – dvs. gøre det etisk rigtige snarere end det, der er i situationen er opportunt, praktisk eller (egen)nyttigt. Samtidig slår de til lyd for at kombinere indsatsen på individniveau med en anti-kapitalistisk systemkritik af de institutioner, som understøtter en stadig forbrugsvækst.
    Bogen skal læses som forfatternes opråb om situationens alvor og nødvendigheden af aktiv og radikal handling nu og her. De kalder selv bogen for et ”kampskrift”, og den gennemstrømmes da også af en følelsesladet, og sine steder polemisk, argumentation snarere end klassisk, akademisk analyse. Bogens styrke består i dens engagerende opfordring til handling – og det er forfriskende at to forskere på den måde taler rent ud af posen og udfordrer den klassiske sondring mellem akademisk analyse og politik.
    Dette sagt, så kan deres bud på en løsning dog forekomme lidt spagfærdig med dens betoning af det individuelle ansvar for at skabe en bæredygtig livsform. Derved risikerer de at placere ansvaret altovervejende på den enkelte forbrugers og borgers skuldre, hvilket kan være en tung byrde at løfte i et samfund indrettet på et stadigt stigende forbrug. Man kan her savne forslag til, hvordan bæredygtig omstilling også kan fremmes gennem fællesskaber og kollektiv handling.
    Dette forbehold til trods, kan bogen dog anbefales til alle, som har brug for et (moralsk) opråb til handling. Og hvem har ikke det, i disse tider?

Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig
Hvad skal vi svare?
212 sider.
Vejl. pris 200 kr.
Hans Reitzels Forlag, 2017.

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #11

Toke Haunstrup er seniorforsker ved Aalborg Universitet og redaktør af Nyt Fokus.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.