Peter Kemp in memoriam

Filosoffen og teologen Peter Kemp døde den 4. august i en alder af 81 år. Ud over at have en lang universitetskarriere bag sig og efterlade et omfattende, vidtforgrenet filosofisk forfatterskab, var han en af Danmarks mest fremtrædende miljøfilosoffer.

Af Niels Henrik Hooge

undefinedGennem mere end 30 år var Peter Kemp ansat på Københavns Universitet, først som lektor og senere som leder af Center for Etik og Ret ved Filosofisk Institut, ligesom han senere blev professor i filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (nu Aarhus Universitet), hvor han ledede Institut for Pædagogisk Filosofi. Peter Kemp var doktor i både teologi og filosofi. I løbet af sin karriere skrev han omkring 40 bøger, heraf omkring en fjerdedel på fransk. Det samme gjaldt hans filosofiske disputats – Théorie de l'engagement – fra 1974. På Sorbonne i Paris studerede han under den verdensberømte franske filosof Paul Ricæur, ligesom den nuværende franske præsident Emmanuel Macron gjorde mange år senere.
    Vægten i hans filosofiske forfatterskab blev lagt på kontinental, først og fremmest fransk, klassisk og moderne filosofi og omfattede et bredt udvalg af emner og filosofiske discipliner. I en tid, hvor miljø- og bæredygtighedsfilosofi havde det svært på de danske universiteter, førte erkendelsen af, at de økologiske problemer indtager en stadig større rolle i den filosofiske tænkning ham i retning af miljøfilosofien. Dette faldt sammen med hans interesse for bioetik, medicinsk etik og teknologi-etik, og han blev en af de få danske fagfilosoffer, der markerede sig på det miljøfilosofiske område.
    Peter Kemps interesse for miljøfilosofi slog ikke mindst igennem i et hans senere hovedværker – Verdensborgeren som pædagogisk ideal (2005) – der, ud over at behandle mange andre temaer, bl.a. plæderer for grøn globalisering og beskriver de dannelses- og uddannelsesmæssige betingelser herfor. Også dele af hans øvrige forfatterskab har en klar miljøfilosofisk dimension, herunder et andet af hans hovedværker – Det uerstattelige, En teknologi-etik (1994) – og to mindre skrifter: hans og Pierre-Philippe Druets og Georges Thills Henimod et teknologisk demokrati (1980) og hans og Lisbeth Witthøfft Nielsens Klimabevidsthedens barrierer (2009).
    Peter Kemp var i 1980 med til at stifte Filosofisk Forum. I 2003 blev han valgt som præsident for Føderationen af Filosofiske Foreninger, og i 2016 blev han medlem af det franske akademi for moralske og politiske videnskaber.

 

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #12

Niels Henrik Hooge er medlem af redaktionen af Nyt Fokus.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.