Udsyn

Hjemmesider og inspiration ude i Verden.

Af redaktionen

undefinedRetssag mod EU om klimaet
I maj 2018 anlagde familier fra bl.a. Frankrig, Tyskland, Italien, Kenya og Fiji retssag mod EU-parlamentet og EU's Ministerråd for at sætte utilstrækkelige klimamål for 2030. De hævder at EU's klimamål ikke er tilstrækkelige til at beskytte deres menneskerettigheder til et ordentligt liv. Sagen er accepteret til at køre ved EU-domstolen. People’s Climate Case, som initiativet kaldes, støttes af videnskabsfolk, NGO’er og almindelige mennesker. Retssagen er et blandt mange eksempler på, at retssystemet nu tages i brug for at beskytte folk mod klimakatastrofer.World Heritage Watch
World Heritage Watch (WHW) er en NGO, der arbejder for at beskytte UNESCO verdensarvsområder over hele verden. Et stigende antal af disse er truede af blind økonomisk udvikling, masseturisme, væbnede konflikter, minedrift, vanrøgt og dårlig forvaltning. Et aktivt engagement fra civilsamfundet er derfor nødvendigt. NOAH og andre NGO’er i Grønland og Danmark, der fører kampagne mod Kvanefjeld-mineprojektet, bl.a. fordi det truer verdensarvsområdet i Kujataa, er blevet inviteret til at deltage i WHW’s næste Civilsamfundsforum, som forventes finde sted i Paris i februar 2019, og bidrage med et kapitel til den næste WHW-rapport i 2019. Interesserede kan læse rapporten fra 2018 her.

TED-talk om klimakommunikation
Per Espen Stoknes, hvis bog om klimakommunikation er anmeldt i dette nummer af Nyt Fokus, fortæller i et underholdende foredrag om de vigtigste pointer i bogen. Videoforedraget med titlen How to transform apocalypse fatigue into action on global warming varer et kvarter og fremføres på letforståeligt engelsk med charmerende norsk accent.

Landsforeningen for Økosamfund
Der etableres i disse år en del nye økofællesskaber rundt om i landet. Mange af disse er organiseret i Landsforeningen for Økosamfund (LØS). Foreningens formål er bl.a. at ”fremme en livsform der muliggør etablering af hele kredsløb i mennesker og natur og drager omsorg for og respekterer alle levende væsner og naturgivne ressourcer”. LØS udgiver tidsskriftet Økosamfund i Danmark, afholder møder, informerer om økosamfund og formidler viden imellem samfundene. Er man interesseret i økosamfund og -fællesskaber, kan man finde mange oplysninger på foreningens hjemmeside, hvor man også har mulighed for at tegne medlemskab.

Studie af husdyrs fodaftryk
Først i juni i år rapporterede avisen the Guardian om publiceringen af et nyt studie i Science: ”Den største analyse til dato afslører husdyrs enorme fodaftryk globalt – de forsyner os med 18 pct. af vores kalorieindtag, men optager 83 pct. af landbrugsjorden”. Studiet viser, at undgåelse af kød og mejeriprodukter er den største enkeltstående måde at reducere vores negative miljøpåvirkning af planeten. Selv om kvæg, der græsser på naturlige, rige enge, giver stærkt begrænsede miljøpåvirkninger i forhold til kvæg, der afgræsser afskovede arealer, er der stadig langt ned til det niveau af miljøpåvirkning, som planteprotein har. Jordens befolkning behøver dog ikke at blive fuldtidsvegetarer. Hvis man erstattede den mest skadelige halvdel af kød- og mejeriproduktionen med plantebaseret føde, ville det give to tredjedele af de fordele, som afskaffelsen af alle kød- og mejeriprodukter ville medføre.

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #12

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.