Ny bog om uddannelse for bæredygtig udvikling

Anmeldelse af bogen "Hva' nu?", som handler om dannelse til bæredygtighed i børnehaver, folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Af Jeppe Læssøe

undefinedUddannelse spiller en væsentlig rolle i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, men indsatsen for at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) er lavt prioriteret og svagt udviklet i Danmark. Ikke mindst af den grund er Mads Strarups bog Hva’ nu? særdeles velkommen. Den sætter ord på, at det faktisk er muligt at gøre noget i børnehaver, på skoler og inden for ungdomsuddannelserne.
    I det indledende kapitel begrundes vigtigheden af dannelse til bæredygtighed, og i det afsluttende kapitel opsamler Strarup sit syn på, hvad UBU handler om. Imellem disse to kapitler er der fire kapitler med hvert deres opbyggelige eksempel baseret på Strarups besøg og interview med ansatte på Gustavminde børnehave, Den Grønne Friskole, Espergærde Gymnasium & HF og Jyderup Højskole. De fire eksempler viser, at det er muligt at gøre en del for at fremme bæredygtig (ud)dannelse. Sigende for bogens opfordring til handling slutter hvert af de fire kapitler med tre råd fra de interviewede til, hvordan man kommer i gang.
    For pædagoger og lærere, som er bekymrede over verdens andre store problemer, men som står usikre over for, hvad uddannelse for bæredygtig udvikling vil sige i praksis, kan bogen være en god indgang. Den er skrevet letforståeligt med en god veksling mellem praktiske eksempler og teoretiske overvejelser. Da den samtidig kun er på lidt over 100 sider, er det på den anden side ikke her, man skal forvente at få det brede overblik over UBU eller en dybere teoretisk udredning. Men bogen er tankevækkende, hvilket er fint, om end den godt kunne have åbnet lidt mere for diskussion af nogle af forfatterens grundantagelser.
    Der findes flere tilgange til UBU; nogle vægter viden, andre demokratisk handlekompetence og andre igen et fokus på etik og værdibaseret opdragelse. Strarup synsmåde ligger primært inden for den etisk opdragende tilgang. Om end UBU altid er etisk motiveret, rejser koblingen mellem etik og pædagogik nogle vigtige spørgsmål, som ikke behandles i bogen. Etisk dannelse fremstilles som en opdragende indpodning af værdier i eleverne. Det kan i værste fald blive en autoritært belærende pædagogik til forskel fra en deltagerorienteret pædagogik, som arbejder med dilemmaer, refleksioner og dialog med folk med forskellige holdninger. Dette med henblik på at befordre elevernes dannelse som en ufærdig proces, hvori bæredygtigheden er i spil og formes undervejs.
    Strarup synes at bygge på den antagelse, at værdier skaber holdninger, som skaber handlinger. Det er ikke helt forkert, men processen går også den anden vej og er mere kompliceret. Værdier strides med hinanden i form af ambivalenser og konflikter. En moraliserende pædagogik støder derfor ofte på modstand. Strarups etisk-pædagogiske perspektiv kan i det lys virke for simpel. Heldigvis peger de fire eksempler fint ud over det med deres vægt på vigtigheden af naturrelation, oplevelsesbaseret læring, deltagelse og fællesskab.

Mads Strarup
Hva’ nu?
- Dannelse til bæredygtighed i børnehave, folkeskole og ungdomsuddannelse
112 sider.
Vejl. pris 178 kr.
Forlaget Fjordager, 2018

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #13

Jeppe Læssøe, professor emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.