Syv principper for en bæredygtig økonomi

Ny bog af engelske Kate Raworth fortæller i et letfatteligt og billedrigt sprog om komplekse, samfundsmæssige forhold og fremlægger syv principper for en bæredygtig økonomi. Læs anmeldelse her.

Af Ole Busck

undefinedDet er længe siden jeg har læst en fagbog fra A-Z og med så stor interesse som Doughnut økonomi. Den engelske økonom Kate Raworth er en fremragende formidler. Hun skriver i et letfatteligt og billedrigt sprog om komplekse, samfundsmæssige forhold. Hendes udgangspunkt er kritikken af den abnormt forvrængede fremstilling af den samfundsmæssige virkelighed, som konventionel, neoklassisk økonomisk teori står for – og som fortsat doceres ved alverdens universiteter og følges af alverdens politikere.
    Billedet af doughnuten (som også kunne være en vaniljekrans) er hendes enkle måde at fremstille en vision for den grundlæggende økonomiske tankegang, der skal erstatte nutidens stræben efter uafladelig vækst. I stedet skal udviklingen i verdens samfund ske inden for det spillerum, som på den ydre side er sat af planetens ressourcer og økologiske grænser, på den indre side af de nødvendige sociale hensyn til menneskenes behov.
    På baggrund af en grundig granskning af historien bag økonomisk teori og praksis, skitserer Raworth syv principper for indretningen af en både socialt og miljømæssigt bæredygtig samfundsøkonomi:
    1) Sæt et nyt mål. I stedet for at være fikseret på at tilpasse natur og arbejde til størst mulig vækst, illustreret ved bruttonationalproduktets (BNP) konstante stigning, bør økonomien tjene til at skabe størst mulig trivsel med respekt for planetens økologiske grænser.
    2) Sæt økonomien i kontekst. I stedet for at se økonomien som et mekanisk kredsløb, skal billedet tegnes om, så den indlejres i samfundet og naturen og får energien fra solen.
    3) Sæt det menneskelige i centrum. Forestillingen om det rationelle, selviske, naturbeherskende menneske skal erstattes med den mere sande forestilling om det sociale, gensidigt afhængige og naturafhængige menneske.
    4) Se økonomien som et komplekst system. Synet på økonomien som styret af mekanisk ligevægt, og med håndtag til at dreje på, skal erstattes af dynamisk systemtænkning med tilbagekoblingssløjfer under stadig udvikling.
    5) Indret økonomien til fordeling. Troen på social ulighed som en nødvendighed er en designfejl. Økonomien skal omfordele værdier, ikke bare i form af indkomst, men også i form af velstand som jord, virksomheder, teknologi og viden.
    6) Læg vægt på det vedvarende. Troen på at økonomisk vækst efterhånden vil kunne rydde op efter forurening og overforbrug har været katastrofal på globalt plan. Den bør udskiftes med en stræben efter det vedvarende, så der skabes en cirkulær, ikke lineær, økonomi.
    7) Vær agnostisk med hensyn til vækst. Som mål for vækst er det ikke nok blot at give slip på BNP, hvis fortsatte stigning ingen alligevel reelt tror på. Det er langt sværere at kæmpe os fri af vores afhængighed af vækst – især for økonomer og politikere.
    Dette er måske Raworths hovedbudskab: ”I dag har vi økonomier, der er nødt til at vokse, uanset om de skaber trivsel eller ej. Vi har brug for økonomier, der skaber trivsel, uanset om de vokser eller ej.” Hun afviser ideerne om grøn vækst, herunder tanken om afkobling, men stiller sig omvendt ikke entydigt i Modvækst-lejren, selv om hendes kritik af vækstbegrebet er identisk, og hun deler dennes syn på nødvendigheden af at beskrive en farbar, positiv vej ud af vækstøkonomiens blindgyde uden det kommer til social revolution eller økologisk sammenbrud.
    Raworth erkender paradokset: ”Intet land har nogensinde gjort en ende på menneskelig nød uden vækst i økonomien, men intet land har nogensinde gjort en ende på miljøbelastning med vækst i økonomien”. Og dermed mener hun med ”agnostisk”, at økonomien skal udformes, så den fremmer menneskelig trivsel uanset om BNP er stigende, faldende eller konstant.
    En enkelt kritisk note: Raworths forestilling om den digitale videns-fælleds muligheder er spændende, men, tror jeg, desværre lidt naiv, og undervurderer risici for ”fake news”, skævvreden vidensformidling, cyberkriminalitet mv. på det uregulerede, monopoliserede internet.


Kate Raworth
Doughnut økonomi
- Syv principper for en fremtidig økonomi
374 sider.
Vejl. pris 299 kr.
Informations Forlag, 2018

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #13

Ole Busck er lektor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet og medlem af redaktionen bag Nyt Fokus.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.