• Det industrialiserede landbrug har spillet fallit!Af redaktionen

  Dette nummer af Nyt Fokus sætter spot på det moderne landbrugs massive bidrag til migration, affolkning og miljø- og klimaforringelser. Men der skitseres også en alternativ udvikling.

  Læs mere >
 • Landbrugets globale krise fordriver småbønder i SydAf Ole Busck

  Det moderne industrilandbrug, som vi kender det i ekstrem form i Danmark og flere andre lande, står i skærende kontrast til de traditionelle smålandbrug i det Globale Syd. Sidstnævnte er under angreb både af de dominerende økonomiske og politiske strukturer og forringelser af miljø og klima.

  Læs mere >
 • Fædrene sidder tungt på jordenAf Kjeld Hansen

  Tusinder af tragiske tvangsauktioner understreger, hvor fejlagtig den liberale landbrugspolitik har været. Med en ubønhørlig logik har den banet vejen for udenlandske investorers og spekulanters opkøb af dansk jord. Unge danske landmænd har ingen chance, med mindre de er født med en guldske i munden.

  Læs mere >
 • Liv på landetAf Rikke Lundsgaard

  Ny jordbrugsfond vil skabe liv på landet for unge landmænd, for naturen og for miljøet gennem opkøb og forpagtning af landbrug. Danmarks Naturfredningsforening er medinitiativtager, og foreningens landbrugspolitiske seniorrådgiver beretter her om baggrunden og den aktuelle status.

  Læs mere >
 • Dansk landbrug fanget i det agroindustrielle kompleksAf Nanna L. Clifforth

  I det sidste halve år har NOAH besøgt landbrug over hele landet. De var meget forskellige, men bundet sammen af fælles udfordringer, som udspringer af den agroindustrielle udvikling, som Danmark og det øvrige Globale Nord har gennemgået, med alvorlige konsekvenser for miljøet, livet på landet og landbrugerne.

  Læs mere >
 • Fremtidens landbrug med økologiAf Per Kølster

  Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, giver her sit bud på fremtidens landbrug med udgangspunkt i Økologisk Landsforenings vision om at bringe økologien i centrum.

  Læs mere >
 • Et bedre og mindre landbrugAf Ole Færgeman og Henrik Kuske Schou

  Den danske forening ”Frie Bønder Levende Land” arbejder for en bæredygtig omstilling af dansk landbrug. Vejen hertil indebærer, ifølge foreningen, smartere udnyttelse af EU’s støtteordninger, jordbrugsfond, nytænkning i landbrugsuddannelsen og fokus på madsuverænitet.

  Læs mere >
 • Biogas - hvorfor ikke?Af Bente Hessellund Andersen

  Vi har en gæld til jorden, som skal betales tilbage. Gennem århundreder har vi udpint muldjorden for organisk materiale. Resultatet er et ofte overset bidrag til den øgede mængde af drivhusgasser i atmosfæren. Det er i den sammenhæng produktion af biogas skal vurderes.

  Læs mere >
 • DN: Klimaet kræver opgør med dagens landbrugVed Ole Busck

  ”Hvis vi skal tage ansvar for klimaudfordringen i dansk landbrug, så kan vi ikke fastholde en kæmpe svineproduktion, der kun er marginalt bedre i forhold til andre lande.” Sådan siger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding, i dette interview med Nyt Fokus.

  Læs mere >
 • Økologisk litteraturkritik – fra utopi til rå naturAf Aske Sparrebro

  Miljø- og klimaproblematikkerne understreger behovet for en nytænkning af forholdet mellem mennesket og dets omgivelser. Vigtigheden af en grøn revolution har også ramt litteraturvidenskaben og digtningen, som har leveret miljørefleksioner fra 1800-tallet og frem til i dag.

  Læs mere >
 • UdsynAf redaktionen

  Hjemmesider og inspiration ude i Verden.

  Læs mere >
 • Nyt om NOAH

  Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang bl.a. om det nye initiativ "Broen til fremtiden", som forbinder miljø- og fagbevægelsen. Læs også om kampen for madsuverænitet og mod postkolonialisme og kritikken af EU's landbrugspolitik.

  Læs mere >
 • Download nummer 14

  Download hele nummeret i en printvenlig version.

  Læs mere >

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.