Udsyn

Hjemmesider og inspiration ude i Verden.

Af redaktionen

undefinedLandbrug på nettet
Dette nummer af Nyt Fokus har haft landbrug som tema. Læsere, som ønsker at fordybe sig yderligere i emnet, kan med fordel besøge hjemmesiderne for NOAHs søsterorganisationer Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening. På Det Økologiske Råds hjemmeside kan man læse mere om rådets arbejde med landbrug, ligesom man på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan finde den oplysende dokumentationsserie Sådan ligger landet, som indeholder et væld af interessante tal og oplysninger om natur, miljø og landbrug. Endelig vil vi også anbefale et besøg på NOAHs hjemmeside noah.dk, hvor man bl.a. kan læse mere om NOAHs arbejde med madsuverænitet og downloade en lang række publikationer.

Stadig lang vej til regeringens klimamål
I august 2019 præsenterede Energistyrelsen en ny fremskrivning af CO2-udledningen fra dansk energiforbrug frem til 2030. Den såkaldte basisfremskrivning tager højde for de energiforlig, der er indgået under den tidligere regering. Fremskrivningen viser, at elsektoren gennemgår en hastig omstillingen til vedvarende energi (om end en god del af den vedvarende energi her kommer fra biomasse, som kun tvivlsomt kan betegnes som CO2-neutralt). Til gengæld går det trægt med omstillingen inden for transport, landbrug og opvarmning af bygninger – for ikke at nævne flytrafikken. Basisfremskrivningen viser også, at hvis den nye S-regering skal leve op til ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030, så skal landets aktuelle udledning reduceres med 24 pct.

EU-landes klimaplaner er ikke ambitiøse nok
Tidligere i år præsenterede de 28 EU-medlemslande planer for, hvordan de vil nå EU’s klima- og energimål for 2030 på vej mod klimaneutralitet i 2050. Ingen af planerne lever op målsætningerne, skriver Ecologic Institute and Climact. Selv de mest ambitiøse planer lever kun op til halvdelen af potentialet, mens gennemsnittet ligger på mindre end en tredjedel som følge af utilstrækkelige måldefinitioner og manglende dokumentation af de politikker og den finansiering, der er nødvendig for at opnå klimaneutralitet.

EU skal skrue op for blusset
Ifølge Den Europæiske Revisionsret er det nødvendigt, at EU skruer op for blusset for at kunne leve op til målene for vedvarende energi. Siden 2014 er udviklingen gået i stå. Revisionsretten opfordrer derfor EU-medlemslandene til at tage affære og påpeger, at halvdelene af landene måske ikke når målene for vedvarende energi for 2020. Den advarer også om, at målet om 32 pct. vedvarende energi i 2030 kan blive svært at opfylde på grund af fraværet af bindende målsætninger.

Borgerforslag om statslig jordbrugsfond
NOAH Madsuverænitet og Forum for madsuverænitet arbejder på fremsættelse af et borgerforslag med henblik på vedtagelse i Folketinget: ”Læg landbruget om! En milliard kroner til en statslig jordbrugsfond som start på et nyt miljø-, klima- og menneskevenligt landbrug.” Fonden skal sikre, at der årligt udstykkes 20-30 landbrugsejendomme, som bortforpagtes/sælges til landmænd/-kvinder, der vil etablere mindre landbrug med bæredygtig drift, der bidrager til et alsidigt, klima- og naturvenligt landbrug og landskab.

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #14

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.