Nyt om NOAH

Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om modstanden mod Baltic pipe og relanceringen af NOAH Modvækst.

NOAH: Modstanden mod Baltic Pipe er ulovlig, men retfærdig

Af Jacob Sørensen, NOAH Klimaretfærdighed og Energi

Byggeriet af Baltic Pipe er i gang. Baltic Pipe er en gasrørledning, som skal transportere fossilgas (også kaldet naturgas) fra Norge tværs igennem Danmark til Polen.
    Bygherren, den statslige virksomhed Energinet, hævder, at projektet er med til at reducere udledningen af CO2, fordi gasværker udleder mindre CO2 end kulværker. Dette er dog en sandhed med modifikationer, for i første omgang vil gassen erstatte gas fra Rusland, og så er vi jo lige vidt. På længere sigt kan det være, at investorer investerer i gasværker frem for kulværker, fordi forsyning fra Norge anses for mere sikker end russiske forsyninger. Det er i hvert fald Energinets opfattelse, men så vidt vides har ingen lavet en egentlig konsekvensanalyse.
    Og selv hvis al gassen i Baltic Pipe i fremtiden kommer til at erstatte kul, vil udledningen af CO2 stadig være mindst 50 pct. af, hvad den var før. Et nybygget gasværk forventes at køre i mindst 30 år, dvs. langt ind i 2050’erne afhængigt af, hvornår det står færdigt. Og i 2050 skal udledningen af klimagasser være nul, hvis vi skal have blot en lille chance for at opfylde Parisaftalen.
    NOAH har længe arbejdet med at mobilisere modstanden mod Baltic Pipe. Mange startede før os, og naturligvis kunne vi alle være startet noget før, men mobiliseringen er først begyndt at få reel styrke, nu hvor byggeriet er gået i gang. Det skaber mere modstand og mere viden.
    Et vanskeligt, ubesvaret spørgsmål er, om Baltic Pipe strider mod grundloven. Et projekt af den kaliber skal ifølge grundloven være i almenvellets interesse. Det er det måske nok historisk set, men definitionen på almenvellets interesse er ikke mejslet i granit. Siden vedtagelsen af Parisaftalen og det store bevidsthedsskred, som opstod i kølvandet på de første skolestrejker for halvandet år siden, er det ikke længere så sikkert.
    Læs mere om modstanden mod Baltic Pipe på NOAHs hjemmeside.


NOAH Modvækst genopstår

Af Ole Busck, NOAH Modvækst

”Fødevarekrisen, global opvarmning, ressourcekrisen, stigende social ulighed, finanskrise, energimangel og stigende problemer med stress og “ondt i livet” er alle symptomer på, at der er noget grundlæggende galt med måden, vi har indrettet vores samfund på. Men hvor symptomerne synes krystalklare og problemerne allestedsnærværende, er årsagerne og løsningerne mindre åbenlyse.”
    Sådan lød grundtanken bag NOAHs emnegruppe NOAH Modvækst, da den blev dannet i 2007 og var aktiv frem til 2016. I disse år nåede gruppen bl.a. at samle gode folk som skribenter til to antologier: MODVÆKST: Omstilling til fremtiden, udgivet i 2011, og Livet efter væksten: Samfundsvisioner i en omstillingstid fra 2016. Derefter tørrede kræfterne lidt ud, men nu er der kommet nye, friske kræfter til, og gruppen har store planer. I første omgang satser vi på at levere stof til et kommende temanummer af Nyt Fokus om modvækst sidst i 2020.
    Interesserede kan læse mere om gruppen på NOAHs hjemmeside og i øvrigt downloade og læse kapitlerne i den første antologi på hjemmesiden modvaekst.dk.

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #15

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.