En vejviser ud af den uendelige trædemølle

Ny rapport fra Det Europæiske Miljøkontor karakteriserer det økonomiske system som en ”uendelig trædemølle” og redegør for socioøkonomiske og arbejdsmarkedsmæssige fordele ved en dagsorden baseret på modvækst. Læs anmeldelse her.

Af Ole Busck

undefinedDet europæiske miljøkontor (EEB) og det europæiske ungdomsforum (YFJ) har med støtte fra den europæiske faglige sammenslutning (ETUC), og i samarbejde med bl.a. den engelske modvækst-professor Tim Jackson, udarbejdet en rapport om, hvordan vi i EU kommer ud af Covid-19 pandemien på en ordentlig måde. Udgangspunktet for rapporten, Escaping the growth and jobs treadmill, er erkendelsen af, at en tilbagevenden til normen med at vækste økonomien og derved skabe jobs ikke er en genoprettelse, men vejen til den næste pandemi. Der er ingen grund til at vende tilbage til ”det normale”, hvis ”det normale” betyder udbrændte personer og en udbrændt planet.

Rapporten karakteriserer det økonomiske system som en ”uendelig trædemølle”: det vækstdrevne marked virker kun, hvis vi konstant bliver mere produktive og producerer mere hvert år for at undgå massearbejdsløshed. Men det nedbryder både arbejdere og planet, idet det på negativ vis påvirker:

  • levevilkår og ulighed i kraft af faldende realløn for alle undtagen en lille elite
  • arbejdsforhold i form af stigende job-usikkerhed og prekære ansættelser
  • miljøet ved jobskabelse i forurenende sektorer og ved overproduktion og overforbrug
  • fritiden i kraft af presset for at arbejde hårdere og konstant blive mere produktiv
  • skabelsen af meningsfulde jobs ved at favorisere profitable sektorer fremfor socialt nyttige

Der er således i lige så høj grad sociale som miljømæssige årsager til en radikal forandring af vores økonomiske, vækstfokuserede system. Det går simpelthen ikke længere. Inden for det herskende økonomiske paradigme kaldes en afbrydelse i væksten recession, som er ensbetydende med arbejdsløshed, faldende lønninger og mistrivsel. Men sådan behøver det ikke at være, viser rapporten, som indeholder en vejviser (”roadmap”) til at sænke vores strukturelle afhængighed af økonomisk vækst og jobskabelse og overgå til en anderledes form for arbejde i en post-corona økonomi. Vejviseren fremhæver fire fundamentale politikker:

  • universel basisindkomst (borgerløn)
  • nedsættelse af arbejdstiden
  • demokrati på arbejdspladsen
  • jobgaranti

Vejviseren fremhæver for hver af disse både det økonomiske og det moralske rationale, der begrunder politikken. Desuden analyserer rapporten de væsentligste socioøkonomiske effekter af dem.

Rapporten er velskrevet, velargumenteret og baseret på omfattende forskning og analyser i en europæisk kontekst. Mere end en yderligere fremhævelse af de katastrofale klima- og naturproblematikker forbundet med et fortsat økonomisk vækstfokus, er rapporten en redegørelse for de samtidige socioøkonomiske og arbejdsmarkedsmæssige fordele ved en modvækst-dagsorden.

Katy Wiese & Jan Mayrhofer:

Escaping the growth and jobs treadmill
- A new policy agenda for post-coronavirus Europe

60 sider
European Environmental Bureau & European Youth Forum, 2020

Kan downloades gratis fra EEB’s hjemmeside.

Ole Busck er medlem af redaktionen for Nyt Fokus.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.