Vækstkritikken er kommet for at blive – vores fremtid afhænger af den

Modvækst er en vækstkritisk fremtidsvision, der søger at vise, hvordan vi på demokratisk vis kan leve indenfor planetens grænser, samtidig med at vi har mere lighed og medbestemmelse. Modvækst er altså ikke ”mindre af det samme”. Læs her introen til dette temanummer.

Af NOAH Modvækst

undefinedModvækst handler ikke om at reducere størrelsen på det nuværende. Det handler om at reducere forbruget i verdens rige lande, men det handler også om at promovere en transformation til et andet økonomisk system. Et system, der bygger på principper som tilstrækkelighed, deltagelse, fællesskab, deceleration og omsorg fremfor konkurrence, centralisering og kapitalens frie bevægelighed. Dette er naturligvis vores fremlæggelse af, hvad modvækst betyder for os i vores danske kontekst. Dog ved vi, at tankerne har universel appel, idet en sådan transformation i de rige lande på sigt også imødekommer de fattige landes behov for fremtidig udvikling.  

De moderne vækstkritikere taler i konteksten af “den store acceleration”. Det vil sige den eksplosive udvikling i brugen af naturressourcer i efterkrigstiden. Den udvikling fik i 1971 en række forskere til at fremføre de berømte forudsigelser om “grænser for vækst” i bogen af samme navn. De baserede sig på modeller, som forbavsende præcist har forudset den uholdbare udvikling af menneskets brug af naturressourcer, der vil få altomfattende konsekvenser i dette århundrede, hvis ikke vi drastisk ændrer kurs. Vi skriver os ind i denne tradition, og går derfor også i rette med tesen om grøn vækst: Ideen om at vi kan afkoble, i global og tilstrækkelig grad, presset på miljøets og planetens grænser fra vores økonomiske vækst. Vi mener det er en farlig ide, da det er et luftkastel, som det fremgår af flere artikler i dette nummer, og vi ser med stor bekymring på den politiske konsensus omkring ideen.

I stedet mener vi, at der er brug for at skrue på ”alle knapper” for at løse de mange kriser de moderne økonomier og samfund står over for. Vi skal altså både skrue ned for kravet om økonomisk vækst i alle sektorer, samtidig med at vi forbedrer, udvikler og anvender grønne teknologier. Men allervigtigst skal vi ud af den vækstbaserede forbrugerøkonomi, som er den væsentligste systemiske årsag til at vi er hvor vi er i dag. Det er altså ikke nok at ”farve” den nuværende udvikling ”grøn”, vi skal simpelthen have en anden udvikling. En udvikling, hvor vi forbruger og arbejder mindre, har langt mere natur, hvor vi respekterer og er funderet i økologisk balance, og en udvikling hvor vi ejer og deltager i økonomien på lige fod, sammen!

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.