• Klima- og biodiversitetskrisen kræver fornyelse af demokratiet!Af redaktionen

  Vores demokratiske system synes ude af stand til at håndtere de enorme udfordringer, som klima- og biodiversitetskrisen udgør. Er klimaborgerting vejen frem eller en narresut?

  Læs mere >
 • Klimaborgertinget – status og perspektivAf Lars Klüver

  Den hovedansvarlige for facilitering og programlægning af klimaborgertingets arbejde redegør her for borgerting som metode og for arbejdet i det danske klimaborgerting, som blev nedsat af Folketingets aftalepartnere bag klimaloven. Formålet er, at borgerne løbende giver input til den politiske proces om opnåelse af klimamålene.

  Læs mere >
 • Lad os kæmpe for et stærkere klimaborgertingAf Andreas Møller Mulvad og Christoph Houman Ellersgaard

  I bogen ”Tæm eliten – fra magtelite til borgerdemokrati” argumenterer de to forfattere for mere borgerdemokrati for at imødegå tillidskrisen mellem borgere og politikere og dæmme op for elitens magt. I denne artikel insisterer de på et samspil mellem aktivisme og borgerinddragelse, og på at klimaborgertingets anbefalinger debatteres i Folketinget.

  Læs mere >
 • "Vores tilgang til forbrug og natur skal ændres fundamentalt"Ved Birgitte Schack Rasmussen

  Nyt fokus har interviewet tre medlemmer af Klimaborgertinget om deres holdning til arbejdet her, til klimaproblematikken som sådan og til den kritik, der er blevet rejst, nemlig: Den manglende forpligtelse fra politisk side til at gennemføre forslagene eller fremlægge dem for Folketinget. Den snævre ramme for arbejdet. Forslagene skal holde sig inden for regeringens økonomiske politik. Den sene start sammenlignet med erhvervslivet, som hurtigt efter ”klimavalget” blev inviteret til ”Klimapartnerskaber”.

  Læs mere >
 • Staten må forandres for at realisere den grønne omstilling - borgerne er klarVed Henning Husum og Ole Busck

  I deres nyligt udkomne bog, ”Den bæredygtige stat”, griber sociologerne Anders Blok og Rasmus Willig fat i, hvad de kalder ”det normative overskud”. Dermed mener de borgernes villighed til at ændre praksisser i grøn retning. Men for at realisere det må staten ændres til en bæredygtig form – og her kommer både velfærdsstaten og konkurrencestaten til kort. Vi har talt med forfatterne om deres formål med bogen og deres tanker om hvad den grønne omstilling kræver.

  Læs mere >
 • Hvordan kan vi undgå pseudo-inddragelse?Af Anne Tortzen

  Det er mere reglen end undtagelsen, at borgerting og andre demokratiske eksperimenter ender som pseudo-inddragelse. Artiklen giver på baggrund af en række udenlandske erfaringer nogle bud på, hvad der skal til for at lykkes med demokratisk fornyelse.

  Læs mere >
 • "Vi skal ud over stepperne nu"Ved Ole Busck

  Læs her interview med Connie Hedegaard.

  Læs mere >
 • Miljøvurdering – en lovpligtig og udfordrende arena for deltagelse, dialog og transparensAf Helle Nedergaard Nielsen, Sara Bjørn Aaen, Sanne Vammen Larsen og Lone Kørnøv

  En forskningsgruppe ved Aalborg universitet, Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA), har i en årrække arbejdet med miljøvurderinger (VVM), og ikke mindst den borgerinddragelse, der kræves i den forbindelse. Nogle centrale forskere fra gruppen redegør her for deres erfaringer.

  Læs mere >
 • Klimakampens frontkæmpereVed Magne Pihl og Birte Strandby

  Mange organisationer og bevægelser er optaget af klimakampen. Det er en bredt og mangfoldigt sammensat skare – politisk, socialt og aldersmæssigt. Nyt Fokus præsenterer her Bedsteforældrenes Klimaaktion (BKa) gennem et interview med Kirsten Nielsen, tovholder for BKa på Fyn.

  Læs mere >
 • Demokratikrise og økologisk krise - fallit eller vendepunkt?Af Henning Husum

  To af vor tids mest betydningsfulde temaer handler om gradvise forandringer hen mod situationer, hvor der kan ske pludselige forandringer. Det ene er klima- og biodiversitetskrisen, det andet er demokratiet. Inspireret af læsningen af nyere demokratiforskere ser denne artikel på de to temaer.

  Læs mere >
 • En grøn forfatning er vigtig for et økologisk bæredygtigt demokratiAf Niels Henrik Hooge

  I diskussionen om nødvendigheden af mere borgerinddragelse glemmes det ofte, at Danmark i forhold til den grundlæggende demokratiforståelse, som en grøn forfatning indebærer, er langt bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Behovet for forfatningsændring gælder også for EU.

  Læs mere >
 • Modvækst kræver at vi løsner økonomiens greb om vores tankeverdenAf Niels Henrik Hooge og Mette Birchholdt

  Den franske økonom og filosof Serge Latouche regnes for en af modvækstideens fædre og er formentligt dens mest kendte fortaler. Gennem årtier har han kritiseret den økonomiske ortodoksi og nyttetænkningen i socialvidenskaberne. I dette interview forklarer han, hvad der ligger i modvækstbegrebet.

  Læs mere >
 • Staten og (modvækst-)revolutionenAf Serge Latouche

  Oversat artikel af den franske økonom og modvækstfilosof Serge Latouche om statens rolle i modvækstsamfundet og om betydningen af borgerinddragelse og direkte og indirekte demokrati (2013).

  Læs mere >
 • Herlige Haiku-haver, modvækst og demokratiAf Lone Belling

  Anmeldelse: ”Som en ært i Guds hånd – klimahaiku, digte og andre ord om kærlighed og klimabevidsthed” af Lise Maj Jensen og ”Have Haiku” af Gitte Miller Balslev.

  Læs mere >
 • Fornuftig modvækstAf Niels Henrik Hooge

  Anmeldelse: "Der findes en økonomisk vækstgrænse, som ikke kan overskrides - selv ikke ved hjælp af videnskabelige og teknologiske fremskridt". Læs her anmeldelse af Serge Latouche's bog "Fornuftig Modvækst".

  Læs mere >
 • Hvis demokratiet kommerAf Henning Husum

  Anmeldelse: Læs her anmeldelse af Anne Tortzens bog "Demokratisk fornyelse: Byer der går foran".

  Læs mere >
 • UdsynAf redaktionen

  Hjemmesider og inspiration fra verden.

  Læs mere >
 • Nyt om NOAH

  Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om moratorium for storskala minedrift og olie- og gasudvinding i Grønland, drop af patenter på Coronavacciner og regulering af GMO.

  Læs mere >
 • Download nummer 18

  Download hele nummeret i en printvenlig version.

  Læs mere >

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.