Klimakampens frontkæmpere

Mange organisationer og bevægelser er optaget af klimakampen. Det er en bredt og mangfoldigt sammensat skare – politisk, socialt og aldersmæssigt. Nyt Fokus præsenterer her Bedsteforældrenes Klimaaktion (BKa) gennem et interview med Kirsten Nielsen, tovholder for BKa på Fyn.

Ved Magne Pihl og Birte Strandby

undefinedHvad er BKa?

”Det er en græsrods- og aktivistbevægelse, der samler modne mennesker i 50+-alderen, som er bekymrede over den verden, vi efterlader til vores børn. BKa samler alle, der vil være med til at bekæmpe de truende klimaforandringer. Vi søger at udbrede budskabet om det gode klimavalg og presser politikerne til at tage ansvar og handle for en hurtig og effektiv grøn omstilling. Vi mener, at kampen mod menneskeskabte klimaforandringer er et fælles projekt for både borgere, politikere, virksomheder og organisationer. BKa har plads til alle, der vil gøre en indsats for klimaet. Vi inviterer til engagement, fællesskab og gensidig inspiration. Nogle holder af at gå på gaden og snakke med folk, og andre går i demonstrationer eller deltager på festivaler og folkemøder. Nogle deltager i den offentlige debat i aviser, på SoMe, i radio og TV, ved foredrag, på klimapolitiske møder, og hvor det ellers er muligt at synliggøre vores fælles udfordring og opgave.”

Er der folk med fra hele det politiske spektrum? Hvis ikke, hvor ligger BKa’ere nærmest?

”Vi er partipolitisk neutrale og lægger vægt på det. Der er dog ikke tvivl om, at de fleste BKa’er stemmer på venstrefløjen og ind mod midten i dansk politik. Det er de partier, der fra starten har haft en tydelig og ambitiøs klimapolitik.”

Samarbejder BKa med andre organisationer?

”Vi samarbejder bredt med alle – unge, børn og voksne – foreninger, virksomheder og offentlige instanser, som aktivt går ind for sagen. Vi samarbejder tæt med Klimabevægelsen i Danmark, som BKa er en del af. Desuden har vi forskellige grader af samarbejde med andre organisationer i klimakampen, som Mellemfolkeligt Samvirke, Den Grønne Studenterbevægelse, Fridays For Future, Vedvarende Energi, NOAH, Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, XR og Verdens Skove. Vi finder samarbejde både vigtigt og nødvendigt.”

Kan I mærke opbakning/lydhørhed – og det modsatte - fra politiske partier, organisationer, NGO’er, ”folk på gaden” m.fl.?

”Vi mærker lydhørhed, ja. Vores navn er forholdsvis kendt i medierne og blandt politikerne, og jeg synes, der bliver lyttet. Vi bliver også kontaktet af medierne, unge under uddannelse og andre NGO’er, når der skal laves fælles arbejde og aktioner. Nogle kommuner viser også vilje til samarbejde. Folk på gaden? Det er forskelligt. Der er nok en del, der ikke kender til os. Hvis man ikke læser klimaartikler og følger klimadebatten - eller har mødt os på gaden, kender man os nok ikke. Som regel oplever vi meget positiv respons, når vi henvender os, men det sker da, at nogen bliver irriterede og synes, vi er for meget.”

Giver diskussioner i personlige relationer, så som familie og arbejde, anledning til konflikter?

”Det gør det for nogen. Det er et stort problem. Det handler meget om temperament og holdning til, hvordan man forholder sig til det, vi kalder ”Den svære samtale”. På den ene side er det helt nødvendigt at tage samtalerne, og på den anden side støder vi folk væk, hvis det bliver konfronterende. Jeg tror de fleste af os prøver at balancere, så der åbnes for produktive samtaler. Men det er svært, for stadig mange mennesker fastholder retten til at leve som hidtil uden for mange afsavn.”

Er der nogle i BKa, der bestemmer mere end andre? Et uformelt hierarki?

”Vi er en bevægelse uden bestyrelse og formand. Det er de aktive medlemmer, der bestemmer og kommer til at tegne, hvad bevægelsen står for, og hvilke initiativer, der tages. Vi har et fælles grundlag og en forretningsorden, som er de rammer, vi arbejder indenfor. På landsplan arbejder vi aktuelt i syv grupper. De enkelte lokalgrupper beslutter selv hvordan og med hvad, de vil arbejde. Det skal blot ligge indenfor de fælles rammer. Der vælges i hver gruppe en tovholder, som står for kontakt og koordinering med de andre grupper, der tilsammen udgør landsbevægelsen. Beslutninger om større temaer, der har betydning for hele bevægelsen, skal i princippet tages af alle og med landsmødet som er højeste beslutningsorgan - f.eks. om vores fælles grundlag. En del mindre beslutninger tages dog ofte af tovholderne, der vurderer, om noget skal sendes ud til alle eller kan klares i tovholdergruppen.”

Dilemmaer?

”Det at være sammensat af autonome grupper og samtidig fastholde en landsbevægelse med et fælles grundlag og udtryk kan af og til være et dilemma i sig selv. Der kan opstå uenighed om, hvor konsekvente krav vi skal stille, og om vores holdning til løsninger eller kampagner, som f.eks. opbakning til elbiler i forhold til anden form for transport. Det er hidtil lykkedes ganske godt at balancere.”

Hvor ”pæne” er I? Hvor langt vil/tør I gå?

”Vi vil gerne række bredt ud til alle i samfundet med opfordring om at deltage i klimakampen. Det betyder, at vi formulerer os respektfuldt, åbent og forsøger at være lyttende og spørgende. Måske også godt hjulpet af vores modne alder. Samtidig ønsker vi også at være klare i mælet og formulere, hvor slemt det reelt står til. Det hænder, at vi på skift er så alarmerede og fortvivlede over manglende handling og ansvarlighed, at det er nærliggende at lave aktioner, der indbefatter civil ulydighed. Indtil videre har vi tacklet det ved, at det jo står enhver frit for at deltage i Extinction Rebellions aktioner, men så som sig selv eller som XR’er. Det er der flere, der gør. På landsplan spænder vores aktioner over indsatser som foredrag, debatarrangementer, henvendelser til myndigheder, kontakter med diverse medier, gadeaktioner og demonstrationer.”

Hvor er jeres mål blevet opfyldt?

”Vi havde i 2019 et mål om at gøre valget til et klimavalg. Det blev det. Vi havde et mål om, at DK skulle have en ambitiøs klimalov. Det fik vi. Vi arbejdede hårdt for, at olieboring i Nordsøen skulle stoppes. Det lykkedes med noget besvær og forsinket. Nu har vi et mål om, at regering og folketing skal lave en klimaplan, der opfylder målene indenfor tidsrammerne. Det ser temmelig tungt ud. Vi har desuden et mål om at gøre kommunal- og regionsvalg til klimavalg.”

Faktaboks:

BKa blev startet i 2017 af Annegrethe Jørgensen efter norsk forbillede og hører under 350 Klimabevægelsen i Danmark. Læs mere på bedsteforældrenesklimaaktion.dk.

Magne Pihl og Birte Strandby er begge er med i Nyt Fokus’s redaktion

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.