• Er havet blot til for erhvervslivet?Af redaktionen

  Dette nummer af Nyt Fokus sætter spot på forringelsen af havmiljøet globalt såvel som i de danske farvande, der ikke alene sætter fiskeriets egen fremtid på spil, men også havets betydning som fødevareressource, klimaopretholder og livsværdi. Politikerne har fortsat ikke øje for dette, men det er der heldigvis andre der har.

  Læs mere >
 • Det er dybt betænkeligt, når mennesker ikke tænker på havet som naturVed Ole Busck

  Det danske folk har et særligt nært forhold til havet, bemærker den internationalt anerkendte havforsker Katherine Richardson i dette interview. Der hænger således flere skibe i danske kirker end i noget andet land, så det er lidt mærkeligt, at vi ikke i højere grad tager ansvar for et havområde, der er så forskelligt – fra Østersøens brakvand til Polarhavet.

  Læs mere >
 • Danmarks naturpolitik til havs: Kunsten at lave omeletter uden at knække ægAf Thomas Kirk Sørensen

  I Danmark er vi optaget af at finde balancen mellem beskyttelse og benyttelse. Men der er efterhånden ingen tvivl om, at det er erhvervslivet, som vejer tungest på vægtskålen, når skiftende regeringer har skullet efterleve EU-krav om forbedring og beskyttelse af vores marine biodiversitet.

  Læs mere >
 • Spøgelsesnet i danske farvandeAf Finn Larsen og Eva Maria Pedersen

  Mistede fiskeredskaber til havs kaldes ’spøgelsesnet’. De er en trussel mod havmiljøet og til fare for skibstrafik og dykkere. Som alt andet affald har de ikke noget at gøre i havet, mener to forskere, som aktuelt er ved at opgøre omfanget af mistede fiskeredskaber i danske farvande.

  Læs mere >
 • Trawlingens rolle i biodiversitets- og klimakrisenAf Jørgen L. S. Hansen

  Trawling med bundslæbende redskaber er effektivt i forhold til landet fisk, men samtidig uden sammenligning den form, der skader havets natur og miljø mest, og dermed ikke blot fiskeriets fremtid, men også robustheden over for iltsvind samt klimaforandringer.

  Læs mere >
 • Den lange kamp mod landbrugets forurening af vandmiljøetAf Gunni Ærtebjerg

  Iltsvindene i 1980’erne med fiskedød og udbredt bunddyr-død i vore farvande resulterede i en række handleplaner, der frem til år 2000 næsten halverede udledningen af kvælstof til kystvandene og nedsatte udledningen af fosfor med godt 80 pct. Samtidig blev verdens måske bedste overvågningssystem skabt, som effektivt fulgte næringsstofferne og deres effekt fra kilden og gennem vandmiljøet. Det skete ikke uden modstand, især fra landbruget, men det var politikerne med Anders Fogh Rasmussen i spidsen, der i 00’erne nedbrød dette system, og senest med Esben Lunde Larsen, der fik undergravet 30 års effektiv miljøindsats.

  Læs mere >
 • Fjorden som grisefarmAf Stiig Markager

  Professor Stiig Markager, for nylig frikendt for ”Bæredygtigt landbrugs” påståede ”æreskrænkelse” (sic!), forklarer i denne artikel årsagerne til det økologiske sammenbrud i danske fjorde med fiskedød, iltsvind og trist badevand, med entydig adresse til landbrugets stigende udledninger af kvælstof, begunstiget af vekslende venstre-ministre.

  Læs mere >
 • Kvoteordningen afliver kystfiskerietVed Ole Busck

  Søren Jacobsen, fisker i Helsingør og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK, fortæller her om, hvorfor foreningen blev dannet, hvad der kendetegner skånsomt fiskeri og hvad der skal til for at kystfiskeriet ikke uddør.

  Læs mere >
 • Ved fiskene mon, at der er steder, hvor de ikke må fanges?Ved Birgitte Schack Rasmussen

  Kurt Svennevig Christensen, formand for foreningen ’Levende Hav’, skipper og filosof, fortæller i dette interview om kampen for et bæredygtigt fiskeri uden bomtrawl og moderne teknologiske fangstmetoder og om nødvendigheden af at fjerne kvotesystemet, hvor ”man allerede har tjent på fisken inden den er fanget.”

  Læs mere >
 • Stenrev i Køge BugtVed Stella Randal

  Samtale med Allan Scheller fra foreningen Køge Bugt Stenrev.

  Læs mere >
 • ”Ting kan godt lade sig gøre!”Af Erik Daugaard

  Stenrevs-oaser eller sandørkener? Politikerne peger på en død løsning til sikring af Sjællands nordkyst. Erik Daugaard, en af ’Hunderevets fædre’ peger i denne artikel på en ambitiøs og stensikker langsigtet løsning for både kystsikring og biodiversitet - en investering i liv.

  Læs mere >
 • Tænketanken Hav: ”Den 'blå omstilling' skal på dagsordenen”Af Liselotte Hohwy Stokholm

  "Vi bliver nødt til at sætte ind, hvis vores have ikke skal ende som undervandsørkener." Sådan skriver Liselotte Hohwy Stokholm, administrerende direktør i "Tænketanken Hav", i denne artikel.

  Læs mere >
 • Nyt om NOAH

  Nyheder og notitser fra NOAH.

  Læs mere >
 • Udsyn

  Hjemmesider, notitser og inspiration fra verden.

  Læs mere >
 • Download nummer 19

  Download hele nummeret i en printvenlig version.

  Læs mere >

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.