En bog om Danmarks vigtigste bidrag til verden lige nu

Anmeldelse af Jesper Tornbjerg: Grøn energi til alle - Fra olieprischok til internationalt ikon. Forlaget Tornmountain, 2014.

Af Palle Bendsen

undefinedJesper Tornbjerg, der i 10 år har været redaktør af Nyhedsbladet Dansk Energi, har på eget forlag udgivet sin version af fortællingen om ”den danske energimodel”. Om 40 års erfaringer med høj energieffektivitet og stadig mere vedvarende energi.
     Bogen har en klar overordnet disposition og en lige så klar disposition af de enkelte afsnit med vægt på det aktuelle og det historiske. Dette greb er både en styrke og en svaghed.
     Bogen tager med god grund udgangspunkt i forsyningssikkerhed som drivkraft. Historisk var det et pludseligt ophør af forsyningen med billig olie fra Mellemøsten, der i 1973-74 rystede bl.a. Danmark og førte til de første alternative svar på den dybe afhængighed af én energikilde.
     Dernæst gælder det energieffektivitet, så grøn energi og til sidste er der et langt kapitel, som Tornbjerg kalder ”Værktøjskassen”: ti afsnit, der især peger fremad, om alt fra modelberegninger og varmeplanlægning til finansiering, elektrificering og cyklisme.
     Tornbjerg afslutter sin bog med et kapitel, han kalder ”Sommerfugleeffekten som inspiration for verdens ledere”. Metaforen gælder muligheden for, at eksemplet i lille Danmark kan have effekt ud over hele verden.
     Det er unægteligt en stor opgave at fortælle 40 års energihistorie på kun 84 sider og samtidigt have et lige så stort fokus på den aktuelle situation og på fremtiden. Det bliver ret kalejdoskopisk, og grebet med, at hvert afsnit skal dække både det aktuelle og det historiske, gør bogen ret ujævn, hvis man læser den i et stræk. Det, som i hvert fald springer denne anmelder i øjnene, er, at det historiske, der er spredt over 20 afsnit, bliver fragmenteret og nærmest ahistorisk, da beskrivelsen ikke rigtig får indfanget begyndelsen på det, der i dag kaldes ”den danske energimodel” og ”vindmølleeventyret”.
     Her i landet var der også tale om nogle spredte og i samtiden ubetydelige ”sommerfugle”, der baskede med vingerne – og som dannede grundlag for, at vi her 40 år efter får 40 pct. af elforbruget dækket af vindenergi. De græsrødder, smedemestre og forskere, der tog de første afgørende skridt, blev intenst modarbejdet af politikere og energiens establishment i 20 af de 40 år, bogen omhandler. De får ikke den kredit, de fortjener. (Den interesserede henvises i øvrigt til bøgerne ”Vindmølleeventyret og de globale kriser” af Uffe Geertsen og ”Vedvarende energi i Danmark – En krønike om 25 opvækstår 1975-2000” af Ejvin Beuse m.fl.)
     Jesper Tornbjergs bog er imidlertid fuld af perspektiver og vinkler på historien, det aktuelle og fremtiden, som gør den spændende og interessant. Tornbjerg har et drive, der er smittende, og hans bog er et godt sted at starte, hvis man ønsker at få et blik ud over det, der er dette lands vigtigste bidrag til resten af verden lige nu: Eksemplet på et moderne samfund, der er godt i gang med at udfase de fossile brændsler og indpasse den svingende, men vedvarende, energi.
     Som Tornbjerg skriver: ”Det er helt vildt, at vi nu kan indpasse, hvad der svarer til 60 procent af elforbruget over en måned i vores elsystem uden blackouts. I de fleste andre lande får energiteknikerne tics blot ved tanken om 10 procent vindenergi i deres system, så vi flytter hele tiden grænsen for det mulige.”

Palle Bendsen er aktiv i NOAH Energi og Klima

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer