Udsyn

Hjemmesider og inspiration ude i Verden.

Af redaktionen

Grøn netavis
I 2012 lanceredes den danske hjemmeside OrganicToday, som har udviklet sig til en af de bedste danske sites, hvis man vil holde sig bredt orienteret om, hvad der rører sig inden for klima, natur, miljø og grøn omstilling i især Danmark og resten af Europa. Her kan man både finde aktuelle nyheder og baggrunds- og debatartikler. Hjemmesiden drives af Ulla Skovsbøl og Gustav Bech, som hører til blandt de garvede miljøjournalister her i landet. OrganicToday opdateres næsten dagligt. Det er muligt at følge OrganicToday via RSS nyhedsfeed.

Carbon Tracker
Carbon Tracker Initiative, CTI, er en uafhængig nonprofit organisation i London, som bl.a. er støttet af Velux Fondene. CTI arbejder med at rådgive finanssektoren om dens rolle i forhold til målet om at begrænse den globale opvarmning til to grader. CTI arbejder i krydsfeltet mellem energi, klima og finans. På hjemmesiden Carbon Tracker kan man downloade CTI’s rapporter og se forklaringer af centrale begreber, som også er væsentlige for divestment-bevægelsen (se omtale i dette nummer s. 4-8). Her kan man også tilmelde sig et nyhedsbrev.

Rocky Mountains Institute
Det store amerikanske nonprofit Rocky Mountain Institute (RMI) har i over 30 år arbejdet på at transformere det globale fossile energi system til en energieffektiv fremtid med vedvarende energi og bæredygtigt ressourceforbrug. RMI er grundlagt af den amerikanske fysiker og miljøforsker Amory Lovins, som er en af verdens førende nytænkere og rådgivere inden for energi- og ressourceområdet. RMI arbejder for udviklingen af markedsbaserede løsninger og samarbejder med virksomheder om bæredygtige løsninger i praksis. ”Reinventing Fire” er Lovins’ seneste bog om energiomstillingen, og ”Natural Capitalism” fra 1999 beskriver en ny økonomi, hvor forretningsinteresser og miljøhensyn vokser sammen. Man kan abonnere på et ugentligt nyhedsbrev, ”Spark”, fra RMI.

New Economics Foundation
New Economics Foundation, NEF, er en engelsk tænketank med over 50 ansatte, som arbejder for en omstilling af økonomien, så den både tjener mennesker og vores planet. NEF er en uafhængig organisation, som bliver finansieret af en række fonde, herunder Velux fondene. NEF er en fantastisk kilde til inspiration og viden om mange aspekter af omstilling til et bæredygtigt samfund. På deres hjemmeside kan man finde et utal af læseværdige publikationer om miljø, klima, fødevarer, økonomi, arbejde, ulighed, velfærd etc. i relation til omstilling.

Omstilling NU
Vi har tidligere her i Nyt Fokus omtalt Omstilling Nu (se nummer 1). Men gode ting tåler gentagelse! Omstilling NU betegner sig selv som et netværk og en projektplatform, som arbejder for at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund. Netværket har bl.a. fokus på at skabe debat og afholder i foråret 2015 en række debatmøder under titlen ”Omstillingscafeer” i samarbejde med Dagbladet Information.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer