Nyt om NOAH

Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om en nyligt afholdt konference om patenteringen af planter og dyr samt udsendelsen af sidste temanummer af Nyt Fokus (om ressourcer) til landets gymnasier.

undefinedKAN MAN TAGE PATENT PÅ LIV?

Af Anna Baastrup Rønne, projektmedarbejder ved NOAH

Tirsdag den 10. maj afholdt Miljøorganisationen NOAH en konference i Landstingssalen på Christiansborg for at sætte fokus på den stigende patentering af planter og dyr. På konferencen blev problemerne med patentering diskuteret. NOAH er desuden medinitiativtager til underskriftsindsamling for at få ændret den nuværende praksis.

Markedsmonopoler truer fødevaresikkerheden
En tomat, der er særlig sød, eller en chiliplante, som er modstandsdygtig over for insektangreb, er begge planter, som du kan dyrke i dit drivhus. Du kan tilmed gøre dem endnu bedre ved at vælge frø fra de allerbedste planter og så dem ud næste år.
     Det må du bare ikke. Ikke uden at spørge om lov, i hvert fald. For de er nemlig patenterede.
     Gennem de sidste 20 år har agrokemiske virksomheder som Monsanto og Syngenta ikke kun søgt patenter på genmodificerede afgrøder. Omkring 180 patenter på almindeligt frembragte grøntsager og frugter er allerede blevet godkendt af det Europæiske Patentkontor (European Patent Office, EPO), og omkring 1.200 lignende patentansøgninger venter på at blive behandlet.
     Konsekvenserne er, at de multinationale firmaer får eneret over vores fødekilder. Markedet for frø er allerede stærkt monopoliseret i flere sektorer. Blandt andet kontrolleres 95 pct. af det europæiske marked for grøntsagsfrø af kun fem virksomheder. Det betyder, at de har stor magt over, hvilke frø, der bliver anvendt, og hvilke typer af afgrøder, der bliver dyrket.

NOAH sætter fokus på problemet
På konferencen i Landstingssalen blev EU’s patentsystem forklaret af Rasmus Nørlem, sekretariatsleder i Oplysningsforbundet DEO. Dernæst talte først Christoph Then, mangeårige frøaktivist og stifter af det europæiske netværk No Patents on Seeds, og dernæst Thor Gunnar Kofoed, formand for Frøsektionen i Landbrug og Fødevarer og tidligere folketingsmedlem for Venstre, om problemerne i det europæiske patentsystem.
     Efter at have diskuteret problemernes omfang og mulige løsninger, stod det klart, at den eneste mulige måde at få ændret praksis på, er ved at EU-Kommissionen samt Det Administrative Råd for det Europæiske Patentkontor går ind i sagen. De bør hurtigst muligt sørge for, at først og fremmest fortolkningsfriheden i forhold til den gældende lovtekst skærpes, hvorefter lovteksten på længere sigt bør skrives helt om. Det skal ske for at fremtidig praksis ikke igen presses derud, hvor der skabes præcedens for udstedelser af patenter på almindelige planter og dyr.

Fortsat arbejde mod patenter på liv
Den 30. juni 2016 afholder Det Administrative Råd for det Europæiske Patentkontor et møde for at diskutere, om de skal gribe ind over for patentkontorets praksis. NOAH og No Patents on Seeds ønsker at lægge et massivt pres på de delegerede til mødet. Derfor samler vi lige nu underskrifter ind på hjemmesiden frinatur.dk og opfordrer alle borgere til at skrive til de relevante politikere og medlemmer af Europa-Parlamentet med ønsker om handling.


TEMANUMMER TIL GYMNASIER
Sidste nummer af Nyt Fokus (nr. 6) var et temanummer om ressourceeffektivitet og -forbrug. Helt ekstraordinært blev nummeret trykt i et større oplag og uddelt som gratis klassesæt til over 40 gymnasier. Der var stor interesse for klassesættene, som blev ”revet væk” på få dage.
     Til temanummeret er udviklet et online undervisningsrum for elever og lærere med opgaver og henvisninger til supplerende viden om ressourceeffektivitet.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer