50 år gået - og 11 år igen

Det haster med klimaindsatsen. Vi har kun 11 år til at halvere udledning af drivhusgasser, hvis vi skal holde os inden for 1,5 graders opvarmning. Derfor er valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget afgørende for, om vi når det. Læs mere om ”klimavalget” i dette nummer, som også markerer NOAHs halvtredsårsjubilæum.

Af redaktionen

undefinedMed afholdelse af valg til både Europa-Parlamentet og Folketinget bliver de kommende måneder afgørende for de næste mange års miljø- og klimapolitik. Det er i den forbindelse opmuntrende, at miljø og klima for første gang står højt på vælgernes dagsorden – ifølge flere meningsmålinger endda højest!
    Men valgene afholdes på en dyster baggrund: I oktober sidste år offentliggjorde FN’s klimapanel særrapporten Global Warming of 1.5°C, som på baggrund af flere års studier konkluderer, at hvis vi skal holde os inden for en global temperaturstigning på 1,5 °C, så skal menneskehedens udledninger af drivhusgasser være rundt regnet halveret i 2030 (målt i forhold til 2010) – og helt nede på nul i 2050. Dette står i skærende kontrast til indsatsen herhjemme, hvor udledningen af drivhusgasser fra Danmarks økonomiske aktiviteter i 2017 kun lå ca. 12 pct. under niveauet i 2010. Der er altså endnu lang vej til en halvering af de danske udledninger om blot 11 år!
    Tallene viser, at der ingen tid er at spilde: Omstillingen skal ske langt hurtigere og på tværs af alle sektorer i samfundet. Og da vi vælger politikere for fem år ad gangen til Europa-Parlamentet, og op til fire år for Folketinget, er det derfor afgørende for de næste mange års klimapolitik, hvem vi vælger denne gang.
    I dette nummer af Nyt Fokus sætter vi spot på de forestående (klima)valg gennem flere artikler. Vi indleder med tre artikler, som på forskellig vis undersøger koblingen mellem klima- og bæredygtighedspolitikken og et andet af tidens vigtige temaer, nemlig den stigende sociale ulighed: Dette sker i artiklen Grøn omstilling kræver indsats mod social ulighed, som er et interview med Mogens Lykketoft, artiklen Har vi glemt den sociale ulighed? og i en rundspørge til Folketingets partier i Partiers syn på klimalov og afgifter.
    Artiklen Lille spejl på væggen der, hvem er grønnest… diskuterer, hvad vi skal forstå ved begrebet ”grønne partier”, mens Miljø- og klimaskepsis som politisk fænomen beskriver, hvordan miljø- og klimaskepsis stadig spiller en rolle hos især radikaliserede, nationalistiske partier.
    I modstrid med EU’s egne erklærede klimamål, fortsætter unionen med at støtte udbygningen af en infrastruktur baseret på gas fra Nordsøen og Rusland. Dette kritiseres i artiklen EU gasser op på trods af klimamål. Endelig deler to klimaaktivister deres erfaringer med civil ulydighed og klimabevægelsen Ende Gelände i Tyskland i artiklen Grøn aktivisme indefra, der samtidig reflekterer over, hvilken rolle denne form for aktiv handling spiller i forhold til de klassiske demokratiske strukturer, som forårets valg er udtryk for.
    Endelig bringes, uden for tema, artiklen Vi er alle investorer – men investerer vi bæredygtigt?, der fremhæver vigtigheden af, at vi engagerer os i arbejdet for at fremme bæredygtige investeringer af vores egne pensionsopsparinger.

NOAH 50 år!
Den 9. marts 2019 kunne NOAH fejre sit halvtredsårsjubilæum. Siden 1969 har NOAH været en vigtig stemme i den danske miljødebat. Som Peder Agger og Jesper Brandt skriver i artiklen NOAHs flyvende start – og tiden derefter, har et vigtigt særkende for NOAH været at kombinere bevægelsens tidlige politiske erfaringer med en dybere forståelse af samspillet mellem mennesker og natur. Derved var NOAH helt fra starten ikke ”kun” optaget af naturens forringelse og naturbeskyttelse, isoleret set, men i lige så høj grad af, hvordan naturforringelsen er en indgroet del af menneskets aktiviteter og måden vi indretter vores samfund på. Denne radikale form for økologiforståelse var fremmed for sin samtid i 1969, men har til alt held spredt sig til store dele af samfundet i dag – ikke mindst takket være NOAHs indsats.
    Vejen til et fuldt bæredygtigt samfund er endnu lang, men NOAH vil fortsætte arbejdet for, at vi nok skal nå i mål!

Hip hip hurra! Og god læselyst!

 

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #13

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.