Tænketanken Hav: ”Den 'blå omstilling' skal på dagsordenen”

"Vi bliver nødt til at sætte ind, hvis vores have ikke skal ende som undervandsørkener." Sådan skriver Liselotte Hohwy Stokholm, administrerende direktør i "Tænketanken Hav", i denne artikel.

Af Liselotte Hohwy Stokholm

undefinedDen 21. juni 2021 søsatte Velux Fonden Tænketanken Hav, hvis opgave i hovedtræk er at være en af de primære drivkræfter for fremtidens ”blå omstilling”. Havene lige nu er i en dyb naturmæssig krise, som kan få store konsekvenser. Hvis vi bare ser på Danmark, så er ingen danske farvande i en god tilstand. Eksempelvis er ålegræs og andre planter ved at forsvinde i hobetal. De samme tendenser ser vi i hele verden. Vi bliver nødt til at sætte ind, hvis vores have ikke skal ende som undervandsørkener.

Den dårlige naturtilstand i havene betyder også, at havene optager færre drivhusgasser, end de ellers er i stand til. Det gør det endnu sværere for os at løse klimakrisen. Biodiversiteten i havene er også markant mere udfordret i havet end på landjorden. Derfor er der i den grad brug for en blå omstilling. Tænketanken Hav har således fokus på de udfordringer og løsninger, som havet rummer, når det kommer til en bæredygtig natur og til maritime erhvervsinteresser.

Om arbejdet og baggrunden for at støtte etableringen af tænketanken udtaler forperson i Velux Fondens bestyrelse, Lykke Ogstrup Lunde:

”Vores tilgang i Velux Fonden er altid at skabe forandring gennem dialog og samarbejde mellem interessenter og tværfagligheder. Det mener vi i den grad også, havet har brug for. Derfor har vi taget initiativ til Tænketanken Hav, der skal være havets stemme og samtidig skabe tæt samarbejde mellem erhvervsliv, beslutningstagere og civilsamfund om den blå omstilling.”

Tænketankens bestyrelse er sammensat af en række fagkompetencer inden for forskning, erhvervsliv og NGO’er. Forventningen er, at de sammen med tænketankens administrerende direktør Liselotte Hohwy Stokholm skal være med til at samle viden nationalt og internationalt, bringe denne i spil og på den baggrund anvise løsninger på havets udfordringer.

Tænketankens forperson er præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding, og hun skal sammen med den øvrige bestyrelse bl.a. have fokus på at udbrede bevidstheden om, at den blå omstilling på havet er mindst lige så vigtig som den grønne omstilling på land. Tænketanken Hav skal med andre ord give havet den stemme, som det hidtil har manglet, og som det - vigtigst af alt - fortjener. Maria Reumert Gjerding fortsætter:


”Der er heldigvis stor opmærksomhed på behovet for en grøn omstilling på landjorden. Men krisen for naturen og miljøet i havene, der dækker 70 procent af jordens overflade, er desværre meget overset. Derfor er der brug for en tænketank, som lægger alle sin kræfter i lige netop havet, og viser veje til, hvordan vi kan komme i gang med en blå omstilling”.

Gennem inddragelse af borgere, forskere, erhvervsliv og politiske beslutningstagere har tænketanken til hensigt at realisere det store potentiale, der er i at passe bedre på havet. Dette gælder både i relation til øget biodiversitet, rekreation, bæredygtige forretningsmuligheder og et bedre klima generelt. Derfor er det tænketankens fornemmeste opgave at tilvejebringe og formidle viden og dermed stimulere en efterspørgsel, der imødekommer den efterspørgsel, der er på løsninger og viden om havet og dets udfordringer.

I den forbindelse fokuserer tænketanken på tre hovedområder – såkaldte ”mega challenges” – nemlig: affald og affaldsstoffer, herunder næringsstoffer, anvendelse af havet samt genopretning til gavn for havet og dets beboere. Ved at øge fokus på disse hovedområder tages et vigtigt skridt i retningen af en blå omstilling, hvilket i sidste ende også er til gavn for den grønne.

Tænketanken Hav appellerer således til, at både virksomheder, organisationer og borgere tager den blå omstilling seriøst. Samfundsudfordringer kræver dog som bekendt samfundsindsatser. Det er således en af grundpillerne i tænketankens arbejde at arbejde tæt sammen med tænketankens medlemmer, herunder private virksomheder, organisationer og borgere.

FAKTABOKS:
Bestyrelsen for den blå tænketank har syv medlemmer. Forperson er Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. De øvrige medlemmer er næstforperson Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted A/S; Dea Forchhammer, direktør for Ungdomsøen; Katherine Richardson, havbiolog, professor ved Københavns Universitet; Dorthe Jørgensen, filosof og idehistoriker, professor ved Aarhus Universitet; Anne Christine Brusendorff, ph.d. i havret og generalsekretær i ICES, et internationalt videnskabeligt samarbejde om bæredygtig udnyttelse af havet; Martin Præstegaard, tidligere departementschef i Finansministeriet, i dag viceadministrerende direktør i ATP. Administrerende direktør i Tænketanken Hav er Liselotte Hohwy Stokholm.

Tænketanken Havs hjemmeside: www.taenketankenhav.dk

Foto: Linda Xu (Unsplash.com)

Se oversigt over artikler i NytFokus #19

Liselotte Hohwy Stokholm er administrerende direktør i Tænketanken Hav.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.