Nyt om NOAH

Nyheder og notitser fra NOAH.

undefinedStiig Markager
NOAH stod sammen med flere andre organisationer bag Stiig Markager i Bæredygtigt Landbrugs søgsmål om hans ret til at ytre sig frit som forsker. Stiig Markager blev i juni frifundet af retten!

Jord i hovedet - en podcastkanal om miljøretfærdighed, systemforandring og græsrodsarbejde
NOAHs aktivister er værter for interviews og introduktion til temaer, vi synes, du også skal høre om. Det kan også være optagelser fra gamle dage, sange og anden lyd, som fortjener at blive delt. Læs mere om podcasten her.

Ny kortfattet NOAH-folder om modvækst
Hvor kommer begrebet fra, hvad betyder det, og hvorfor er det vigtigt? Læs folderen her.

undefinedStop Lynetteholmen
NOAH har sammen med en række andre folkelige bevægelser opfordret til at stoppe projektet, som:
- er resultat af en udemokratisk proces
- hvis indeholdte miljøvurdering strider mod EU-retten
- belaster havmiljøet samt miljøet og klima på land, og
- skævvrider byudviklingen og forringer friluftslivet

Hollandsk domstol pålægger Shell betydelige CO2-reduktioner
NOAHs søsterorganisation i Holland, Milieudefensie, der ligesom NOAH er med i Friends of the Earth, Europe, har sammen med  klimaaktivister vundet en klimaretssag mod Shell. Distriktsdomstolen i Haag har beordret firmaet til at reducere sine globale CO2-udledninger med 45 pct. inden udgangen af 2030 sammenholdt med niveauet i 2019.

Genindførelse af det grønlandske uranforbud
Efter det grønlandske Landstingsvalg, der blev vundet af Inuit Ataqatigiit (IA), er der fremlagt et lovforslag, der vil gøre det umuligt at udvinde uran som hoved- eller biprodukt. Hvis lovforslaget bliver vedtaget under det grønlandske parlaments efterårssamling, vil det bl.a. bremse det store sjældne jordart- og uranmineprojekt nær ved Narsaq i Sydgrønland. NOAH har sammen med andre miljøorganisationer indsendt et høringssvar, hvor det bl.a. anbefales, at minimumsgrænsen for de radioaktive stoffer sættes yderligere ned, og at regeringen underskriver Århuskonventionen for at sikre mere åbenhed i forvaltningen af Grønlands hastigt voksende minesektor.

Levende hav og NOAH fælles om kampagnen Kystens parlament
Sidst i august og i september besøges en række danske havnebyer for at sætte fokus på havmiljøet, EU's havstrategi og FN’s verdensmål. Levende Havs Kutter Anton og NOAHs sanselige pop up-telt danner rammerne for aktiviteter, workshops, udstillinger og debat på havnene. Alt sammen i samarbejde med lokale aktører, der har en interesse i kysten, havet og fremtidens Europa.

Du kan møde NOAH og Kystens Parlament her:
Korsør: den 28.-29. august
Middelfart: den 2.-3. september
Rødvig: den 11.-12. september
København: den 23. September

Turnéen afsluttes i København, hvor parlamentets samlede visioner fremlægges på Christiansborg.

Se oversigt over artikler i NytFokus #19

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.