• Modvækst som princip for omstillingenAf redaktionen

  Modvækst er noget, der griber om sig som forskningsemne, social bevægelse og politisk projekt. Modvækst handler både om kritikken af vækstsamfundet og om at formulere alternativer hertil – og er temaet for dette nummer af Nyt Fokus, der er lavet i samarbejde med NOAH Modvækst.

  Læs mere >
 • Vækstkritikken er kommet for at blive – vores fremtid afhænger af denAf NOAH Modvækst

  Modvækst er en vækstkritisk fremtidsvision, der søger at vise, hvordan vi på demokratisk vis kan leve indenfor planetens grænser, samtidig med at vi har mere lighed og medbestemmelse. Modvækst er altså ikke ”mindre af det samme”. Læs her introen til dette temanummer.

  Læs mere >
 • Modvækst som paradigme, politisk projekt og bevægelseAf Hubert Buch-Hansen

  Modvækst, eller degrowth, er internationalt set både et forskningsparadigme, en bevægelse og et politisk projekt, der udfordrer det fremherskende vækstdogme. Visionen er demokratisk omstilling til økologisk bæredygtige og socialt retfærdige samfund.

  Læs mere >
 • Kampen for jordenAf Ole Busck

  Landbrug og fødevareproduktion skal befris fra kravet om økonomisk vækst. Den stærkt industrialiserede model med stordrift og fokus på kødproduktion, kemi og teknologi til fremme af produktivitet, som er udviklet i det globale Nord og påtvunget det globale Syd, står for fald.

  Læs mere >
 • Madkultur i et biofysisk perspektivAf Hanne Østergård

  Modvækst indenfor produktion og forbrug af fødevarer indebærer udvikling af et nyt fødevaresystem, som respekterer klodens biofysiske ressourcer. Det kræver også et skifte i valg af fødevarer og dermed en ny madkultur.

  Læs mere >
 • Grænseløs vækst og mobilitet har rod i kulturenAf John Holten-Andersen

  Fortsat øget mobilitet hænger uløseligt sammen med det moderne vækstprojekt. Begge dele bunder i rodfæstede kulturelle forestillinger om mennesket som et ophøjet væsen, der står udenfor og hævet over naturen. Det handler om adskillelsen af mennesket i sjæl og legeme og af universet i ånd og materie.

  Læs mere >
 • Modvækst er den virkelige grønne realismeAf Emil Weis Brix

  ”Grøn vækst” er et luftkastel. Samfundet efter væksten vil have et lavere privatforbrug, men det er vand ved siden af det øko-sociale kollaps, som er konsekvensen af ideen om grøn vækst. Intet tyder på at væksten i tilstrækkelig grad kan “afkobles” fra presset på miljø og ressourcer.

  Læs mere >
 • Klima, køn og vækstkritik – tanker om modvækst fra et økofeministisk perspektivAf Safania Normann Holm Eriksen

  Økofeminismen indeholder en grundlæggende samfundskritik, der i høj grad stemmer overens med den vækstkritik, der findes i modvækst-tankegangen. Ønsker vi en bæredygtig omstilling, der kan håndtere klimaforandringer, må vi også forholde os til magt, køn, klasse og etnicitet.

  Læs mere >
 • Arbejde med fokus på naturen og menneskers velbefindendeAf Nina Clausager og Kristoffer Kjærsgaard

  Arbejdsmarkedet er præget af stress, ulighed og et uholdbart pres på jordens ressourcer. I stedet for jagten på økonomisk vækst må naturen og menneskers trivsel i fokus. Det skal ske ved nedsat arbejdstid, arbejdsdeling, anerkendelse af ulønnet arbejde og omfordeling af indkomst.

  Læs mere >
 • Tiden er inde til at opdatere vores grønne kompasAf Tobias Foght

  Vokser træerne virkelig ind i himlen? Eller er det på tide, at vi tager de biofysiske og sociale realiteter og forudsætninger for bæredygtig udvikling i betragtning, i bestræbelsen på at ramme den grønne målstreg i tide?

  Læs mere >
 • Litteratur til fordybelseAf redaktionen

  Der findes efterhånden en lang række bøger og artikler, som belyser vækstens negative konsekvenser for miljø, natur og samfund og formulerer alternativer til vækstsamfundet. Nyt Fokus bringer her en oversigt til de læsere, der ønsker at fordybe sig i emnet.

  Læs mere >
 • Europas jagt på mineraler fortsætter på hjemmebaneAf Diego Francesco Marin

  Europa-Kommissionens råstofstrategi risikerer at sætte gang i en eksplosion af nye mineprojekter i medlemslandene med alvorlige miljømæssige følger. Diego Francesco Marin fra Den Europæiske Miljøsammenslutning (EEB) forklarer i denne artikel, hvorfor europæere kæmper for deres ret til at sige nej.

  Læs mere >
 • Grøn omstilling: Socialdemokratiet må nytænke sit velfærdsprojekt!Af John Holten-Andersen, Ole Busck og Emil Brix

  Uanset aftaler om nye grønnere bilafgifter, mere natur og stop for oliejagt, så er regeringens indsats for klima og miljø stadig utilstrækkelig til at løse den dybe økologiske og sociale krise, som det fortsatte krav om økonomisk vækst har rejst. Socialdemokratiet må nytænke sit historiske projekt.

  Læs mere >
 • Fremtid for alle – en vision for 2048Af Amanda Büchert og Birgitte Schack Rasmussen

  Ny tysk bog udvikler en vision for en retfærdig og økologisk verden i 2048 på baggrund af fremtidsværksteder. Resultatet er dog ikke overbevisende ifølge denne anmeldelse af bogen.

  Læs mere >
 • Argumentet for modvækstAf Hubert Buch-Hansen

  På få sider kommer bogen "The Case for Degrowth" omkring mange vigtige emner, som den behandler indlevende og overbevisende. Læs her anmeldelsen af ny bog om modvækst.

  Læs mere >
 • Blomsterne og bierneAf Bettina Obling og Magne Pihl

  Bogen "Blomsterne og bierne" fortæller på sin egen jævne måde, hvor vigtigt det er at passe på vores alle sammens natur, og at den slags som regel starter i det små. Læs anmeldelse her.

  Læs mere >
 • En vejviser ud af den uendelige trædemølleAf Ole Busck

  Ny rapport fra Det Europæiske Miljøkontor karakteriserer det økonomiske system som en ”uendelig trædemølle” og redegør for socioøkonomiske og arbejdsmarkedsmæssige fordele ved en dagsorden baseret på modvækst. Læs anmeldelse her.

  Læs mere >
 • Nyt om NOAH

  Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om NOAHs holdning til Lynetteholmen og havnetunnel i København samt NOAHs nye undervisningsmateriale om FN's Verdensmål til skoleklasser.

  Læs mere >
 • UdsynAf redaktionen

  Hjemmesider og inspiration fra verden.

  Læs mere >
 • Download nummer 17

  Download hele nummeret i en printvenlig version.

  Læs mere >

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.