• Coronakrisen som udfordring og mulighed?Af redaktionen

  Coronapandemien sætter sig dybe spor i økonomi, samfund og på det personlige plan. Men hvilken betydning får krisen for den bæredygtige udvikling? Og hvilke løsninger og reformer kan på samme tid være et svar på krisen og sikre øget bæredygtighed? Det er temaet for dette nummer af Nyt Fokus.

  Læs mere >
 • Coronavirussens baggrund i rovdriften på naturenAf Ole Busck

  Presset på den vilde natur vil i fremtiden skabe flere pandemier. Antallet af nye virusbårne sygdomme, der i de fleste tilfælde stammer fra vilde dyr, er kraftigt stigende. Først når vi forstår, at vi selv er en del af naturen og handler derefter, kan vi forebygge nye sygdomme.

  Læs mere >
 • Eksistentielle perspektiver på grøn omstilling i lyset af coronaAf Lone Belling

  Vores etiske kompas bliver helt afgørende for, om vi er i stand til at transformere erfaringer og indsigter fra coronakrisen til et bæredygtigt samfund. Er vi parate til med hjerne, hjerte og krop at indse altings forbundethed, og forstå, at med indsigt følger ansvar og handling?

  Læs mere >
 • Grøn genstart i et økologisk økonomisk perspektivAf Inge Røpke

  Genstarten efter COVID-19 nedlukningen skal være grøn. Men hvordan? Har vi pengene? Har vi ressourcerne? Bliver vi fattigere? Hvad vil det betyde for uligheden i samfundet? Økologisk økonomi danner her udgangspunktet for en diskussion af forskellige tilgange til grøn genstart.

  Læs mere >
 • Hvem skal betale for den grønne omstilling?Af Jesper Jespersen

  Regeringens målsætning om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 kræver store grønne investeringer. Der er plads i samfundsøkonomien, privatforbruget kan fortsat vokse og der er kloge muligheder for finansiering.

  Læs mere >
 • Borgerløn, kriser og bæredygtig udviklingAf Erik Christensen

  Coronakrisen har skabt fornyet interesse for borgerløn. Men hvis ideen for alvor skal slå igennem, skal kampen for borgerløn kobles til opgøret med vækstsamfundet og skabelsen af en ny ligevægtsøkonomi.

  Læs mere >
 • Danmarks Naturfredningsforening: Naturlig grøn genstartAf Mette Hoffgaard Ranfelt

  Organisationer og eksperter foreslår en grøn genstart af økonomien med fokus på energi og klima. Det bakker Danmarks Naturfredningsforening naturligvis op om, men Danmark står også over for en omfattende biodiversitetskrise. En grøn genstart skal derfor også have fokus på natur og miljø.

  Læs mere >
 • Grønt kursskifte i transportpolitikken efterlysesAf John Holten-Andersen, Kjeld A. Larsen, Louise Faber, Ib Salomon, Anne Grethe Olsen, Morten Telling og Andra Pachai

  Transportsektoren har længe været et smertensbarn for den grønne omstilling, ikke alene i forhold til klimaet, men tillige på en stribe andre miljøparametre. Der er brug for en grundlæggende ny tilgang til transportpolitikken. Og det er ikke gjort med blot at satse på elbiler.

  Læs mere >
 • Fælles europæisk genopretning er nødvendigAf Toke Haunstrup

  I EU er en plan for at genoprette europæisk økonomi under coronakrisen på vej til at blive vedtaget. Den kritiseres dog for at være utilstrækkelig og ikke grøn nok. Nyt Fokus har spurgt Kira Marie Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet for SF og med i parlamentets grønne gruppe, om hendes syn på planen.

  Læs mere >
 • Et kritisk blik på nye GMO’erAf Safania Normann Holm Eriksen, Inger Vedel, June Rebekka Bresson og Inge Ambus

  NOAH er modstander af GMO i åbne systemer. Også nye metoder til genmodificering indebærer risici og bør ikke benyttes. Heldigvis er der alternativer til landbrugets brug af GMO i form af GMO-frit økologisk landbrug og progressive dyrkningsmåder, f.eks. permakultur og skovlandbrug.

  Læs mere >
 • Grønlandsk verdensarv truet af mineprojekterAf Niels Henrik Hooge

  Råstofudvinding, herunder uranminedrift, ses i Grønland som en vej til økonomisk uafhængighed af Danmark. For nyligt er ansøgningerne om minelicenser nærmest eksploderet, men planerne truer det sydgrønlandske verdensarvområde Kujataa, der er et historisk landbrugslandskab.

  Læs mere >
 • Lær at navigere og få hjertet med i en krisetidAf Emil Hageman Christensen

  Læs anmeldelse af Lone Bellings nye bog "Bæredygtighed - Fra moralsk pegefinger til etisk kompas", som er for den, der både er interesseret i de store linjer i dagens klima- og miljøkriser og brænder for at udvikle sin egen person og hverdag efter grønne idealer.

  Læs mere >
 • En bulldozer til at flytte tidsåndenAf Sussanne Blegaa

  Bogen er et wake-up call til kamp for en konservatisme der vil bevare en beboelig planet og bevare en menneskenatur, som ikke ændres irreversibelt af kunstig intelligens og genteknologier. Læs her anmeldelse af Bil McKibbens bog "Et kapløb med tiden".

  Læs mere >
 • Kapital og ideologiAf Ole Busck

  I sin seneste bog "Kapital og ideologi", argumenterer den franske økonom Thomas Piketty på overbevisende vis for, at uligheden i samfundet ikke er økonomisk eller teknologisk, men ideologisk og politisk. Det skriver Ole Busck i denne anmeldelse af bogen.

  Læs mere >
 • Nyt om NOAH

  Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om ny hjemmeside, der giver stemme til kvindelige jordbrugere, og om coronakrisen og vores madsystem.

  Læs mere >
 • UdsynAf redaktionen

  Hjemmesider og inspiration ude i Verden.

  Læs mere >
 • Vær med til at lave Nyt Fokus!Af redaktionen

  Redaktionen af Nyt Fokus efterlyser folk, som kunne have lyst til at hjælpe med til at lave tidsskriftet. Som aktiv bidrager du til udgivelsen af et af landets mest seriøse formidlere af viden om miljø, klima og bæredygtig omstilling. Vi glæder os til at høre fra dig!

  Læs mere >
 • Download nummer 16

  Download hele nummeret i en printvenlig version.

  Læs mere >

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.